CẢNH BÁO KHI THỰC HIỆN CẬP NHẬT FIRMWARE


  1. Các bạn vui lòng xác định đúng chủng loại và phần mềm cần cập nhật để tránh sai sót có thể gây hỏng hóc thiết bị.
  2. Bạn cần giải nén tập tin tải về ra một thư mục trước khi thực hiện cập nhật thiết bị.
  3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn thực hiện không đúng cách.

PHẦN MỀM – FIRMWARE – I GATE

 


I-Gate 020

I-Gate 240

(IMS)

I-Gate 040

I-Gate 040H

G2.16A.06
RTM

G2.16A.06
RTMP2

G6.17A.06
RTMP1

G6.16A.04
RTMP3

GW040H
T003

GW040H
T004

 

PHẦN MỀM – FIRMWARE – DINSTAR

 

Dinstar 4 Port

Dinstar 8 Port

Dinstar 16 Port

Tải về

Tải về

 

 

FIRMWARE 2020

 

DAG-1000-2S DAG-1000-4S DAG-1000-8S DAG-1000-32S
Tải về Tải về Tải về Tải về

 

FIRMWARE – I GATE – MESH

 

I Gate GW040H – MESH

 

I Gate MESH EW12

 

G040DEVN00T005

Tải về

G040DE0000M005

Tải về