ONT Single Band - Dual Band

I-Gate 020

I-Gate 240 (IMS)

I-Gate 040

G2.16A.06RTM

G6.17A.06RTMP1

G6.16A.04RTMP3

G2.16A.06RTMP2

G6.17A.07RTM

G6.16A.05RTM

G2.16A.07RTMP2

G6.17A.07RTMP2

G6.16A.05RTMP2

ONT 2 Băng tần + MESH

GW020H

GW040H

GW240H – IMS

G020E2VN00T001

G040DEVN00M005

G240E2VN00T002

G020E2VN00T002

G040DEVN00T005

G240E2VN00T003

G020E2VN00T003

G040DEVN00T006

 

G020E2VN00T004

 

 

G020E2VN00T005

 

 

 

I - Gate MESH 5

EW12 – LAN 100Mbps

 

EW12SX  LAN 1Gbps

 

EW12ST LAN 1Gbps

 

EW12X000 T0106

S1.5.1.42_B047

EW12ST – T003

EW12X000 T0108

S1.5.1.50_B19

EW12ST – T004

 

S1.5.1.51

 

 

EW12SX_1.5.1.52

 

 

EW12ST LAN 1Gbps (HW v2)

EW12X000T0108

I - Gate MESH 6

I – Gate Mesh 6

Mesh 6 iGate EW30SX

ONU GPON IGATE 010

ONU 010

G010E0VN10T001

 

ZTE

 

 ZTE F671Y

 

Firmware F671Y_V9.0.11P2N27E

 

 

Firmware F671Y_V9.0.11P2N32

 

 

Quý khách có nhu cầu cập nhật vui lòng liên hệ Tổng Đài VNPT để được hỗ trợ