Grandstream UCM6202

8,700,000

Grandstream UCM6202

  • Tích hợp sẵn 2 cổng PSTN (FXO) kết nối 2 đường bưu điện.
  • 2 cổng ra FXS kết nối 2 máy lẻ analog, 500 máy lẻ IP SIP.
  • Có ghi âm, 30 cuộc gọi đồng thời, 2 cổng LAN.