Cấu hình điện thoại IP SIP-T19P E2.

I. Khởi động Sau khi điện thoại IP được kết nối với mạng và cung cấp nguồn điện, nó sẽ tự động bắt đầu quá trình khởi tạo. Sau khi khởi động, điện thoại đã sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể định cấu hình điện thoại thông qua giao diện người dùng web hoặc giao