Hướng dẫn tự mở truy cập từ xa vào I-Gate

  • Dùng máy tính hoặc điện thoại truy cập vào trang web cấu hình của thiết bị. Thí dụ: http://192.168.1.1 với Username/Password: admin/admin.

  • Tìm đến mục Advanced Features / Security / IP Filtering. Sau đó chọn vào mục IP Filtering.
  • Sau đó chọn vào mục Incoming và khai báo như hình minh hoạ. 

 

 

  • Trong trường hợp truy cập vào modem qua địa chỉ http://192.168.1.1 với Username/Password: admin/admin mà không truy nhập vào được do modem đã bị thay đổi trước đó thì bạn có thể truy nhập bằng cách thứ hai qua địa chỉ http://192.168.2.1 với Username/Pass: operator/oper@tor. Sau đó bạn thao tác bình thường như phần hướng dẫn bên trên.