Hướng dẫn cài đặt Gmail vào chương trình Outlook

Outlook là một phần mềm do Microsoft viết ra để giúp người dùng quản lý thư điện tử của mình một cách thuận tiện nhất. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt Gmail vào Outlook. 

1) Bật giao thức IMAP

Đầu tiên là việc bật giao thức IMAP để có thể kéo mail về Outlook, các bạn truy cập tài khoản gmail của mình, sau đó vào phần cài đặt:

 

Tại Tab Chuyển tiếp và POP/IMAP chọn Bật IMAP

 

Sau đó chọn Lưu thay đổi:

2) Bật Less Secure

Giờ bật tính năng Less Secure để có thể gởi nhận gmail trên Outlook

Copy địa chỉ sau Paste vào trình duyệt:

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps

Sau đó check vào Bật:

 

Nếu giao diện gmail là tiếng Anh thì là Enable

3) Cấu hình gmail trên Outlook

Mở Outlook lên:

 

Các bạn nhập thông tin tài khoản gmail của mình vào; riêng mục Server Information thì nhập đúng như trong hình bên dưới. Sau khi nhập xong chọn More Settings.

 

Tại tab Outgoing Server tick vào ô My Outgoing Server…… 

Qua tab Advanced nhập các thông số Port, giao thức mã hóa như hình bên dưới sau đó click OK.

Sau đó click Next, thông báo như bên dưới là bạn đã cấu hình thành công.