Hướng dẫn tự mở truy cập vào IGATE 040H

Bước 1:

  • Truy cập vào mục Access Management / ACLSau đó thực hiện cài đặt như hình dưới:

 
  • Nhấn “SET” để hoàn tất việc cài đặt.

Bước 2:

  • Kiểm tra lại kết quả sau khi cài đặt thì được kết quả như hình dưới:

Bước 3:

  • Thực hiện truy nhập từ xa qua IP WAN của ONT
  • Với IP “14.186.73.178” là IP Wan của ONT, “https://” là giao thức đã lựa chọn trong mục Setup.
  • Sau khi vào được trang giao diện thực hiện truy nhập vào ONT với tài khoản mặc định “operator/oper@tor”.